Plan- og miljøutvalget
16.05.2023 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Brånån

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.05.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.05.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.05.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2023 Ikon for filtype pdfPLANID 201704 - HAUGAN BF 2 OG BF3 - SLUTTBEHANDLING Vis (16) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2023 Ikon for filtype pdfGBNR 11/158 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN PLANID 201501 - MIDLERTIDIG MASSELAGRING PÅ H5E TUN 1A OG 1B - BJØRGESETRA Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
40/2023 Ikon for filtype pdfPRESISERING AV FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR SØRE GRØNÅSEN HYTTEGREND (PLANID 157B) Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
41/2023 Ikon for filtype pdfGBNR 155/1/53 - FRITIDSBOLIG - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGETILTAK Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
42/2023 Ikon for filtype pdfGBNR 72/47/0/0 - DISPENSASJON REKKEFØLGEKRAV - FLATSTULSRABBEN 21 - BOLIG OG GARASJE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
43/2023 Ikon for filtype pdfGBNR 18/2/1/0 - DISPENSASJON FRA OMRÅDEPLAN - TILBYGG GRANRUDTORGET Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
44/2023 Ikon for filtype pdfGBNR 110/2/0/0 - NORD-TRETTENVEGEN 437 - ENDRING AV GITT TILLATELSE - GJØDSELLAGER Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
45/2023 Ikon for filtype pdfBEHANDLING AV DISPENSASJON - SØKNAD OM FRADELING AV UBEBYGD AREAL FRA GBNR 137/13 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
46/2023 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.05.2023 Vis (12) Ikon for filtype pdfVis