Plan- og miljøutvalget
16.06.2020 kl. 13:00 - 16:00
Tingberg - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
64/2020 Ikon for filtype pdf201901 - NESTINGSÆTRA Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
65/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - MØNE- OG GESIMSHØYDE - GBNR 155/215 - TILBYGG FRITIDSBOLIG Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
66/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA AVSTANDSKRAV - GBNR 130/137 - UTHUS - AUROMSGUTUA 65 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
67/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 155/001/180 - UTEDO I TILKNYTNING TIL BÅTNAUST VED GOPOLLVATNET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
68/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FOR BREDDEKRAV TIL SKILØYPE - REGULERINGSPLAN FOR LISETRA - GBNR 26/118 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
69/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJONSSØKNAD - REGULERINGSPLAN FOR MOSETERTOPPEN SENTRUM - TAKFORM OG HEMS - BNR 16/381 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
70/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA KP - UTNYTINGSGRAD OG MØNEHØYDE - GBNR 141/83 - GARASJE - POLAVEGEN 457 Vis (11) Ikon for filtype pdfVis
71/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 89/13 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIG FOR SALG OG TILBAKEFØRING TIL SETERLØKKE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
72/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV MATERIALER TIL ØVRE ÅSTVANN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
73/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
74/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
75/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
76/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - RÅDYR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
77/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.06.2020 Vis (13) Ikon for filtype pdfVis