Plan- og miljøutvalget
16.06.2020 kl. 13:00 - 16:00
Tingberg - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.06.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.06.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
64/2020 201901 - NESTINGSÆTRA Vis (10) Vis Vis (1)
65/2020 DISPENSASJON - MØNE- OG GESIMSHØYDE - GBNR 155/215 - TILBYGG FRITIDSBOLIG Vis (4) Vis
66/2020 DISPENSASJON FRA AVSTANDSKRAV - GBNR 130/137 - UTHUS - AUROMSGUTUA 65 Vis (1) Vis
67/2020 GBNR 155/001/180 - UTEDO I TILKNYTNING TIL BÅTNAUST VED GOPOLLVATNET Vis (4) Vis
68/2020 DISPENSASJON FOR BREDDEKRAV TIL SKILØYPE - REGULERINGSPLAN FOR LISETRA - GBNR 26/118 Vis (8) Vis
69/2020 DISPENSASJONSSØKNAD - REGULERINGSPLAN FOR MOSETERTOPPEN SENTRUM - TAKFORM OG HEMS - BNR 16/381 Vis (4) Vis
70/2020 DISPENSASJON FRA KP - UTNYTINGSGRAD OG MØNEHØYDE - GBNR 141/83 - GARASJE - POLAVEGEN 457 Vis (11) Vis
71/2020 G/BNR 89/13 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIG FOR SALG OG TILBAKEFØRING TIL SETERLØKKE Vis (2) Vis
72/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV MATERIALER TIL ØVRE ÅSTVANN Vis (1) Vis
73/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
74/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
75/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
76/2020 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - RÅDYR Vis (1) Vis
77/2020 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.06.2020 Vis (13) Vis