Plan- og miljøutvalget
17.11.2020 kl. 08:30 - 11:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.11.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.11.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.11.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
105/2020 Ikon for filtype pdf159A REGULERINGSPLAN - H6 HUNDBERGSLIA Vis (12) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
106/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - TAKVINKEL OG TAKFORM - GBNR 16/23 - ENEBOLIG OG GARASJE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
107/2020 Ikon for filtype pdfDELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.11.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
108/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 3/28 - SØKNAD OM DISPENSASJON - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - GARASJE OG TILBYGG Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
109/2020 Ikon for filtype pdfSAKSFRAMLEGG DISPENSASJON GBNR 138/4 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL - BJØRNSTADVEGEN 16 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
110/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 90/11 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG Ikon for filtype pdfVis
111/2020 Ikon for filtype pdfUBA - 201901 - NESTINGSÆTRA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
112/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.11.2020 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis