Plan- og miljøutvalget
17.11.2020 kl. 08:30 - 11:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.11.2020
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.11.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 17.11.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
105/2020 159A REGULERINGSPLAN - H6 HUNDBERGSLIA Vis (12) Vis Vis (2)
106/2020 DISPENSASJON - TAKVINKEL OG TAKFORM - GBNR 16/23 - ENEBOLIG OG GARASJE Vis (4) Vis Vis (1)
107/2020 DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.11.2020 Vis (1) Vis
108/2020 GBNR 3/28 - SØKNAD OM DISPENSASJON - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - GARASJE OG TILBYGG Vis (4) Vis
109/2020 SAKSFRAMLEGG DISPENSASJON GBNR 138/4 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL - BJØRNSTADVEGEN 16 Vis (2) Vis
110/2020 G/BNR 90/11 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG Vis
111/2020 UBA - 201901 - NESTINGSÆTRA Vis (1) Vis Vis (3)
112/2020 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.11.2020 Vis (6) Vis