Plan- og miljøutvalget
18.05.2021 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.05.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.05.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
52/2021 DISPENSASJON GESIMSHØYDE, HAFJELL ARENA/LUNNSTADEN - GBNR 155/299/44 Vis (3) Vis
53/2021 DISPENSASJON TAKTEKKING, HAFJELLTOPPEN - GBNR 155/64 Vis (2) Vis
54/2021 GBNR 155/308 - DISPENSASJONSSØKNAD - UTHUS - NEDRE ÅSTAVATNET Vis (4) Vis
55/2021 GBNR 155/284 - TILBYGG FRITIDSBOLIG - LUNNSTADMYRVEGEN 62 Vis (3) Vis
56/2021 GBNR 125/3 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL MED BEBYGGELSE - LANGMYRVEGEN 20 Vis (4) Vis
57/2021 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 18.05.2021 Vis (23) Vis
58/2021 GBNR 138/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL - BERG NERISTUEN Vis (1) Vis
59/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VED PÅGÅENDE SKADEFELLINGSFORSØK 2021-2024 Vis (1) Vis
60/2021 GBNR 17/272 - DISPENSASJON FRA HØYDEBESTEMMELSE FOR DEL AV FRITIDSBOLIG Vis (4) Vis