Plan- og miljøutvalget
18.05.2021 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.05.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.05.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 18.05.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
52/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON GESIMSHØYDE, HAFJELL ARENA/LUNNSTADEN - GBNR 155/299/44 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
53/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON TAKTEKKING, HAFJELLTOPPEN - GBNR 155/64 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
54/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 155/308 - DISPENSASJONSSØKNAD - UTHUS - NEDRE ÅSTAVATNET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
55/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 155/284 - TILBYGG FRITIDSBOLIG - LUNNSTADMYRVEGEN 62 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
56/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 125/3 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL MED BEBYGGELSE - LANGMYRVEGEN 20 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
57/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 18.05.2021 Vis (23) Ikon for filtype pdfVis
58/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 138/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL - BERG NERISTUEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
59/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VED PÅGÅENDE SKADEFELLINGSFORSØK 2021-2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
60/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 17/272 - DISPENSASJON FRA HØYDEBESTEMMELSE FOR DEL AV FRITIDSBOLIG Vis (4) Ikon for filtype pdfVis