Plan- og miljøutvalget
20.09.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Brånån

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.09.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.09.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.09.2022
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.09.2022
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 20.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
84/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - UTBYGGINGSAVTALE - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis (5)
85/2022 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - PLANID 201408 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
86/2022 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE TIL FØRSTE GANGS BEHANDLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
87/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201804 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGAN VEST 2 - UTBYGGINGSAVTALE TIL FØRSTEGANGS BEHANDLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
88/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
89/2022 Ikon for filtype pdf201805 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSTAD TERASSE Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
90/2022 Ikon for filtype pdfUGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
91/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 142/3 - BEHANDLING AV DISPENSASJON FRA KP OG FRADELING AV TUN PÅ GARD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
92/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 4/117/0/0 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - MASSEDEPONI - HØGHAUGEN ØVRE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
93/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - GBNR 16/80 - HAFJELL FJELLANDSBY - GESIMSHØYDE Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
94/2022 SAKEN ER BEHANDLET TIDLIGERE - 24.11.2022 - .LAOD  ()
95/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201803 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN - ILSETERURA Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
96/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201901 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN - NESTING(S)SÆTRA Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
97/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201203 - OFFENTLIG HØRING AV VEGNAVN- HØGHAUGEN ØVRE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
98/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201504A - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELLT VEGNAVN - MOSETERTOPPEN SENTRUM Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
99/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201711 - HØRING AV OFFISIELLE VEGNAVN - MUSDALSÆTER HØSVEA Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
100/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 103C - SØKNAD OM ENDRING ETTER FORENKLET PLANPROSESS - HAFJELL PANORAMA - GBNR 12/29 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
101/2022 Ikon for filtype pdfGJERDER - PLAN-ID 105A - HAFJELL ARENA - LUNNSTADEN Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
102/2022 Ikon for filtype pdfDELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.02.- 24.08.2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
103/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 20.09.2022 Vis (12) Ikon for filtype pdfVis
104/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201704 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF 2 OG BF3 Vis (12) Ikon for filtype pdfVis
105/2022 Ikon for filtype pdfG/BNR 92/3 - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSEIENDOMMER OG FRADELING OG OMDISPONERING AV SETER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)