Plan- og miljøutvalget
21.05.2024 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 21.05.2024
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 21.05.2024
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 21.05.2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2024 Ikon for filtype pdfGBNR 107/10 - UTTALELSE OM NYTT HELHETSINNTRYKK FOR TILBYGG BOLIG - TORSHEIMSVEGEN 152 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
24/2024 Ikon for filtype pdfPLANID 153F - LISÆTRA 2 - PLANINITIATIV OM ENDRING AV AREALFORMÅL, GBNR 27/14 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
25/2024 Ikon for filtype pdfPLANID 201809 - OMGJØRING - DISPENSASJON- E6 MIDLERTIDIG GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV.2522 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
26/2024 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON KP FORMÅL LNFR - GBNR 64/2 - FRADELING KÅRBOLIG SOM BEBYGD EIENDOM BOLIG Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
27/2024 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 2024 - PMU 21.05.2024 Vis (12) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)