Plan- og miljøutvalget
22.03.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset -møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 22.03.2022
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 22.03.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 22.03.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
116/2021 DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR FOR OPPFØRING AV SLAKTERI PÅ PELLESTOVA, GBNR 155/1/31 Vis (10) Vis
15/2022 2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM Vis (13) Vis Vis (2)
16/2022 UBA - OFFENTLIG ETTERSYN - HØGHAUGEN H6B (201808) Vis (2) Vis Vis (3)
17/2022 PLANPROGRAM TIL FASTSETTING PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA Vis (2) Vis Vis (4)
18/2022 DISPENSASJON GBNR 155/299/5/0 - FRITIDSBOLIG - UTNYTTELSESGRAD Vis (4) Vis
19/2022 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - PLANID 201408 Vis (9) Vis Vis (1)
20/2022 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRGESÆTRA - PLANID 201501 Vis (9) Vis Vis (1)
21/2022 ILEGGELSE AV TVANGSMULKT - GBNR 23/12 Vis (7) Vis
22/2022 TILSYNSSTRATEGI 2022 - 2024 Vis (1) Vis
23/2022 PLANPROGRAM FOR STI- OG LØYPEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2023-2027 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (1) Vis
24/2022 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - REINSVANN Vis (1) Vis
25/2022 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - ØVRE ÅSTBRU Vis (2) Vis