Plan- og miljøutvalget
24.03.2020 kl. 13:00 - 16:00
Fjernmøte

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 24.03.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 24.03.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 24.03.2020
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 24.03.2020
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 24.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2020 GBNR 58/2 - FRADELING AV AREAL - DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN Vis (5) Vis Vis (1)
32/2020 GBNR 155/1/129 - FRITIDSBOLIG - DJUPEN Vis (11) Vis
33/2020 DISPENSASJON FRA HUNDBERGSLIA/SEKUNDÆRBYGNING, 94/30/FRITIDSBOLIG-UTHUS-ANNEKS Vis (3) Vis
34/2020 G/BNR 58/2 FRADELING AV BOLIG I HASLI - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (1) Vis Vis (1)
35/2020 G/BNR 52/40 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Vis
36/2020 G/BNR 80/2 VIKEN I ØYER - SØKNAD OM FRADELING AV 126 DAA SKOG BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (1) Vis
37/2020 DISPENSASJON FRA PANORAMA/UTNYTTELSESGRAD - GBNR 11/75 - FRITIDSBOLIG - BFR55 Vis (5) Vis
38/2020 GBNR 21/50 - TOMANNSBOLIG - ENGEMARK - DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Vis (1) Vis
39/2020 GBNR 21/50 - 4 ENEBOLIGER - ENGEMARK - DISPENSASJON BYGGEGRENSE Vis (1) Vis
40/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL LYNGSJØEN Vis (1) Vis
41/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL JOGRIMEN Vis (1) Vis
42/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG I FORBINDELSE MED JANTELOPPET 2020 Vis (2) Vis
43/2020 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER OG BAGASJE TIL HYNNA Vis (1) Vis
44/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - BRUK AV LEIEKJØRER FOR TILSYN OG MÅKING AV TAKSNØ Vis (1) Vis
45/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT FRA ØVRE ÅSTBRU - NYSKOLLA Vis (1) Vis
46/2020 DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.03.2020 Vis (1) Vis
47/2020 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.03.2020 Vis (9) Vis
48/2020 DISPENSASJON - GBNR 57/7 - TILBYGG BILVERKSTED - NORDBYGDSVEGEN 211 Vis (5) Vis