Plan- og miljøutvalget
24.03.2020 kl. 13:00 - 16:00
Fjernmøte

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 24.03.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 24.03.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 24.03.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 24.03.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 24.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 58/2 - FRADELING AV AREAL - DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
32/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 155/1/129 - FRITIDSBOLIG - DJUPEN Vis (11) Ikon for filtype pdfVis
33/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA HUNDBERGSLIA/SEKUNDÆRBYGNING, 94/30/FRITIDSBOLIG-UTHUS-ANNEKS Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
34/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 58/2 FRADELING AV BOLIG I HASLI - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
35/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 52/40 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Ikon for filtype pdfVis
36/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 80/2 VIKEN I ØYER - SØKNAD OM FRADELING AV 126 DAA SKOG BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
37/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA PANORAMA/UTNYTTELSESGRAD - GBNR 11/75 - FRITIDSBOLIG - BFR55 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
38/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 21/50 - TOMANNSBOLIG - ENGEMARK - DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
39/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 21/50 - 4 ENEBOLIGER - ENGEMARK - DISPENSASJON BYGGEGRENSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL LYNGSJØEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
41/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL JOGRIMEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
42/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG I FORBINDELSE MED JANTELOPPET 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
43/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER OG BAGASJE TIL HYNNA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
44/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - BRUK AV LEIEKJØRER FOR TILSYN OG MÅKING AV TAKSNØ Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
45/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT FRA ØVRE ÅSTBRU - NYSKOLLA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
46/2020 Ikon for filtype pdfDELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.03.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
47/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.03.2020 Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
48/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - GBNR 57/7 - TILBYGG BILVERKSTED - NORDBYGDSVEGEN 211 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis