Plan- og miljøutvalget
28.04.2020 kl. 13:00 - 16:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 28.04.2020
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 28.04.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 28.04.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 28.04.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 28.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
49/2020 PLANID 201803 - OFFENTLIG ETTERSYN UTBYGGINGSAVTALE Vis (1) Vis Vis (5)
50/2020 DISPENSASJON FRA KP / BYGGEGRENSE MOT VASSDRAG,KRAV TIL REGULERING / GBNR 130/69 - LAGERHALL - NÆRINGSBYGG, TRETTEN VEST, N1 Vis (10) Vis
51/2020 GBNR 26/214 - BOLIG - TROVEGEN - DISPENSASJON FOR FLATT TAK Vis (3) Vis
52/2020 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 28.04.2020 Vis (21) Vis
53/2020 DISPENASJON - GBNR 008/018 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL 8/93 - GRANERUDMOEN Vis (3) Vis
54/2020 G/BNR 43/6 HÅGÅLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON Vis