Plan- og miljøutvalget
28.04.2020 kl. 13:00 - 16:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 28.04.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 28.04.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 28.04.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 28.04.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 28.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
49/2020 Ikon for filtype pdfPLANID 201803 - OFFENTLIG ETTERSYN UTBYGGINGSAVTALE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
50/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA KP / BYGGEGRENSE MOT VASSDRAG,KRAV TIL REGULERING / GBNR 130/69 - LAGERHALL - NÆRINGSBYGG, TRETTEN VEST, N1 Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
51/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 26/214 - BOLIG - TROVEGEN - DISPENSASJON FOR FLATT TAK Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
52/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 28.04.2020 Vis (21) Ikon for filtype pdfVis
53/2020 Ikon for filtype pdfDISPENASJON - GBNR 008/018 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL 8/93 - GRANERUDMOEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
54/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 43/6 HÅGÅLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON Ikon for filtype pdfVis