Planutvalget
06.06.2017 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 06.06.2017
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 06.06.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 06.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
39/2017 201503 OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL Vis (11) Vis Vis (3)
40/2017 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORMÅLSGRENSE REGULERINGSPLAN FOR E6 TINGBERG-TRETTEN Vis (3) Vis
41/2017 DISPENSASJON FRA DEL AV HAUGEN GBNR 025/015 - FRITIDSBOLIG - HORNSJØVEGEN 509 Vis (1) Vis
42/2017 DISPENSASJON GBNR 62/1 - FRADELING AV AREAL - NORDLIA Vis (5) Vis
43/2017 DISPENSASJON - HAFJELLTOPPEN FJELLGREND GBNR 12/120 - FRITIDSBOLIG OG GARASJE - GEITRYGGEN 110 Vis (2) Vis
44/2017 GBNR 155/1/261 - DISPENSASJON - TILBYGG FRITIDSBOLIG - HOLMSETERVEGEN 567 Vis (6) Vis
45/2017 GBNR 26/193 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER Vis (2) Vis
46/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV VEDKLYVER OG AGGREGAT TIL TITTERSETRA Vis
47/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIELL OG UTSTYR TIL HYTTE VED ØVER-ÅSTVATNET Vis
48/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIALER TIL NAUST VED ØYSTEINSVATNET Vis (1) Vis
49/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV MATERIALER; UTSTYR IG DIV MASSSER TIL HYTTE VED HORNSJØEN Vis
50/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV UTSTYR/VERKTØY FOR REPERASJON AV UTHUS VED LYNGEN Vis
51/2017 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK SOMMER / HØST 2017 Vis
52/2017 REFERATER - PLANUTVALGET 06.06.2017 Vis (1) Vis