Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker
04.02.2020 kl. 09:00 - 12:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument