Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker
10.02.2020 kl. 09:00 - 15:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling