Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker
25.05.2020 kl. 09:00 - 15:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling