Sakkyndig nemnd for eiendomsskattesaker
27.05.2019 kl. 09:00 - 11:00
Rådhuset - møterom Gompa

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling