Tjenesteutvalget
26.05.2020 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I TJENESTEUTVALGET DEN 26.05.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I TJENESTEUTVALGET DEN 26.05.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I TJENESTEUTVALGET DEN 26.05.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2020 HØRING - NY OPPLÆRINGSLOV Vis (1) Vis