Ungdomsrådet
09.06.2020 kl. 16:00 - 18:30
Fjernmøte - via Zoom

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 09.06.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 09.06.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 09.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2020 FLYTTING AV UNGDOMSKLUBBEN - DRØFTING MED KLUBBSTYRET Vis