Ungdomsrådet
20.09.2022 kl. 16:00 - 19:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 20.09.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 20.09.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 20.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2022 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2021-2023 Ikon for filtype pdfVis