Valgnemnda
05.12.2017 kl. 08:30 - 00:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I VALGNEMNDA DEN 05.12.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I VALGNEMNDA DEN 05.12.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I VALGNEMNDA DEN 05.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2017 NYVALG - VARAREPRESENTANT TIL PLANUTVALGET Vis
6/2017 UTVALG FOR STEDSNAVN - FRITAK OG NYVALG Vis