Valgnemnda
19.01.2021 kl. 08:30 - 08:45
Digitalt møte via Teams

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I VALGNEMNDA DEN 19.01.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I VALGNEMNDA DEN 19.01.2021
SAKSLISTE - MØTE I VALGNEMNDA DEN 19.01.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2021 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - NYVALG Vis