Valgstyret
20.09.2022 kl. 12:15 - 12:30
Tingberg - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I VALGSTYRET DEN 20.09.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 20.09.2022
SAKSLISTE - MØTE I VALGSTYRET DEN 20.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - FASTSETTING AV VALGDAG Vis