Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Partssammensatt utvalg

NavnFunksjonRepresenterer
Anne Marie Sveipe Leder Høyre
Erling Broen Nestleder Arbeiderpartiet
Anne Kristin Halvorsen Medlem Tillitsvalgt NKF
Christopher Cuthbert Medlem Hovedvernombud
Geir Ove Bjørge Medlem Tillitsvalgt
Jon Halvor Midtmageli Medlem Senterpartiet
Mona Skurengslien Svegården Medlem Senterpartiet
Nisveta Tiro Medlem Sosialistisk venstreparti
Roar Øien Medlem Høyre
Unni Staum Medlem Arbeiderpartiet
Åse Kari Hansveen Synslien Medlem Tiilitsvalgt Utdanningsforbundet