Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Plan- og miljøutvalget

NavnFunksjonRepresenterer
Ingrid Rugsveen Leder Arbeiderpartiet
John Berge Nestleder Høyre
Anne Kristine Aronsveen Medlem Høyre
Lars Høvren Medlem Senterpartiet
Marthe Lang-Ree Medlem Senterpartiet
Niklas Aas Skovdahl Medlem Sosialistisk venstreparti
Roar Holten Medlem Arbeiderpartiet
Amund Aarnes Varamedlem Senterpartiet
Anders Haugen Varamedlem Arbeiderpartiet
Anders Ledum Varamedlem Fremskrittspartiet
Bodil Stalenget Varamedlem Arbeiderpartiet
Gudbrand Sletten Varamedlem Arbeiderpartiet
Marthe Langvik Varamedlem Høyre
Mona Skurengslien Svegården Varamedlem Senterpartiet
Nisveta Tiro Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Per Johan Nermo Varamedlem Høyre
Torun S Skogen Varamedlem Senterpartiet
Trond Ludvigsen Varamedlem Sosialistisk venstreparti
Åse Harjo Øvstegård Varamedlem Høyre