Program

Oddbjørn Kval- Engstad, Norsk landbruksrådgivning

​Tidligere og flere slåtter - smaker mer enn det koster?

  • fra 2 til 3 slåtter med styring av slåttetid
  • Endring i frøblanding, med nye arter
  • Endra fornyingstakt eller mer isåing for optimal avling

 

​Franz Anders Bakken, Norsk landbruksrådgivning

​Optimal bruk av husdyrgjødsel

  • Penger å spare med god utnyttelse av organisk gjødsel

 

​Landbrukskontoret i Lillehammer - regionen

  • Kort presentasjon av aktuelle ordninger i Regionalt miljøprogram (RMP)

 

klimamøte_vekstsesongen.pdf