Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Rådgivende organ i stednavnsaker

NavnFunksjonRepresenterer
John Berge Leder Høyre
Hans Kristian Bjerkestuen Nestleder Senterpartiet
Bodil Stalenget Medlem Lokalkjent Fra Tretten
Lisa Kramprud Medlem Lokalkjent Fra Øyer
Ola Håkon Sætha Ourom Medlem Historielaget
Anders Ledum Varamedlem Fremskrittspartiet
Arve Bjørnhaug Varamedlem Fremskrittspartiet
Håvard Granskogen Varamedlem Senterpartiet
Ingrid Rugsveen Varamedlem Arbeiderpartiet