Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre. Formålet med skolehelsetjenesten er å forebygge sykdom og skade, i tillegg til å fremme elevens helse både psykisk, fysisk og sosialt.

Helsesykepleieren tilbyr enkeltsamtaler, oppfølging, undervisning, deltar i tverrfaglige team på skolen og vaksinering av elevene våre. Vi har taushetsplikt, og tilbudet er gratis for alle.

Er du nytilflyttet vil du bli kontaktet av oss. 

 4NxsgAAAAASUVORK 5CYII=


 Vaksinering 

  • 2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt.  
  • 6. trinn: Vaksine mot Meslinger, kusma og røde hunder (MMR). 
  • 7. trinn: Vaksine mot humant pappilomavirus (HPV). 
  • 10. trinn: vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt.