JOB:U - 2023 samarbeider med Landbrukskontoret for Øyer, Gausdal og Lillehammer.  Sommerjobben vil gå ut på å utføre ungskogpleie med ryddesag. Det vil bli tilbudt kurs i ungskogpleie og du får kursbevis, om du ikke har det fra før. Det er en fordel om du er i god fysisk form. Sommerjobbene samles til et lag bestående av fire stykker pluss en gjengleder som følger opp ute i skogen.

Kvalifikasjoner:
- ivrig og motivert
- pliktoppfyllende og evne å samarbeide med flere
- en fordel om du er i god fysisk form

Du får:
- kurs m/kursbevis i ungskogpleie
- være mye ute
- en fysisk jobb
- erfaring og kontakt med skogbruket

Timelønn etter tariff.

Søknad og CV sendes til:

info@skogselskap.no merket med sommerjobb JOB:U Lillehammer regionen                              

Søknadsfrist 30. april.

 

Utlysning