SMIL omfatter både planlegging og tilrettelegging av prosjekt/fellestiltak, restaurering av verneverdige bygninger, kulturlandskapstiltak og tiltak mot forurensing. Nytt i år er at søknad med vedlegg skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Frist for å søke SMIL-midler: 15.03.19

For nærmere informasjon om aktuelle tiltak, hvordan søke og søknadsbehandling se her