Øyer kommune sammen med HERO Norge AS og Gandolin AS, driver/eier av mottaket på Hornsjø, inviterer til åpent informasjonsmøte om mottak og bosetting av flyktninger.

Facebookarrangement