Det er besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til flyktninger fra Ukraina. Det innebærer at de som søker asyl får det innvilget uten langvarig saksbehandling. Flyktningene skal kort tid etter ankomst og registrering bosettes i kommunene. Kommunestyret i Øyer har vedtatt å bosette 65 flyktninger. Det er et langt større antall enn det vi har bolig til i dag.

Å skaffe boliger til flyktninger som kommer til Øyer er kommunens ansvar. Vi har derfor behov for å bosette både i private og kommunale boliger.

For å få til dette trenger vi hjelp fra innbyggere i kommunen. 

Det er behov for alle typer boliger, men primært selvstendige boenheter og ikke utleie av rom i egen bolig eller bofellesskap. Boligen må være godkjent som utleiebolig og være utrustet med nødvendig brannvarsling og brannslokkingsutstyr. Vi ønsker at husleieavtalen inngås for minimum tre år, og at det er en tre måneders gjensidig oppsigelsestid. Leieavtalen må ellers følge husleieloven. 

Hvis dette er aktuelt for deg ber vi om at du sender oss følgende informasjon på e-post til postmottak@oyer.kommune.no 

  • Kontaktinformasjon til utleier (telefonnummer, e-post)
  • Adresse for utleiebolig
  • Antall soverom
  • Antall kvadratmeter
  • Tidsrom for når boenheten er ledig

Du kan også ta kontakt med vår boligkonsulent Lars Erik Olsen på telefon: 982 87 694.

Boliger som blir meldt inn blir registrert og utleier blir kontaktet av kommunen hvis det vil kunne bli behov for boligen du tilbyr.

 

Tusen takk for engasjementet du viser for mennesker som flykter fra krig!

 

Jon Halvor Midtmageli

Ordfører