Ta med telt, eller benytt en av fjellstyrets åpne buer. Øyerfjellet omfatter fjellområder mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Totalareal ca. 430.000 dekar, av dette er ca. 200.000 dekar snaufjell. Øyerfjellet er kjent for sine vidder, flotte turterreng og de gode jakt- og fiskemulighetene.

Øyer var i sin tid størst i Gudbrandsdalen på seterdrift, med mer enn 300 seterbruk i drift. Det finnes fremdeles en 30-talls setrer i drift i Øyerfjellet. Øyer fjellstyre har gitt ut informasjonskart for Øyer statsallmenning. Kartet er lagt ut for salg på forretninger og bensinstasjoner, og det er til salgs på fjellstyrekontoret.

Mere informasjon finner du på nettsidene til Øyer fjellstyre