Kulturskolen er et offentlig undervisningstilbud i kunstfag til alle interesserte i kommunen. Barn og ungdom er hovedmålgruppe for tilbud. Kulturskolen skal være et sted som verdsetter elevenes mangfold og utvikler den enkeltes potensial.

Kulturskolen er også involvert i flere prosjekter, bl.a. annet gjennom Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken.

Opplæring på de fleste instrumenter gjennom individuell- eller i gruppeundervisning får hver elev opplæring som er tilpasset sitt eget nivå. 

Kulturskolen har følgende tilbud: 

Treblåseinstrumenter