Kulturskolen er et offentlig undervisningstilbud i kunstfag til alle interesserte i kommunen. Barn og ungdom er hovedmålgruppe for tilbud. Kulturskolen skal være et sted som verdsetter elevenes mangfold og utvikler den enkeltes potensial.

Kulturskolen er også involvert i flere prosjekter, bl.a. annet gjennom Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken.

Opplæring på de fleste instrumenter gjennom individuell- eller i gruppeundervisning får hver elev opplæring som er tilpasset sitt eget nivå. 

På grunn av Covid-19 må planlagte forestillinger våren 2020 utsettes til høsten 2020. Dette medfører at vi ikke tar inn nye elever på disse tilbudene før høstsemsesteret 2020. Ny søknadsfrist for disse tilbudene vil komme utpå høsten med oppstart januar 2021. Alle andre tilbud kan søkes på nå.

Kulturskolen har følgende tilbud: 

Treblåseinstrumenter