Portrett Frode Fossbakken
Portrett Frode Fossbakken

Sektorleder og kultursjef

Frode Fossbakken
telefon 61101012
mobil 41210505
epost frode.fossbakken@oyer.kommune.no 

Biblioteksjef

Astrid Stuve
mobil 91117452
epost astrid.stuve@oyer.kommune.no

Kulturskolerektor

Jon Arne Johansen
mobil 93449803
epost jon.arne.johansen@oyer.kommune.no

Aktivitetskoordinator

Aktivitetskoordinator har hovedvekt på arbeid med folkehelse og aktivitet, i tillegg til prosjektleder for Kulturminneplanen

Ansvarsområder:

- Kommunalt merkede turstier

- 10-trimmen

- Pilgrimsleden

- Tverrfaglig samarbeid

- Samarbeid med frivillige

- Knutepunktfunksjon i arbeidet med barn i lavinntektsfamilier

Hilde Odden Rom
mobil 99707025
epost hilde.odden.rom@oyer.kommune.no 

Ungdomskonsulent

Øyvind Selnes
mobil 97634550
epost oyvind.arnold.selnes@oyer.kommune.no

Idrettskonsulent

Jan-Erik Fossheim
mob 92426488
epost jan.erik.fossheim@oyer.kommune.no