Oppstartsnotat temaplan for kulturminner Øyer kommune 2019-2020 finner du her.

Ferdigstilling av temaplan for kulturmidler skjer i løpet av 2019.

Spørsmål angående temaplanen kan rettes aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom, tlf: 61 10 10 64