Øyer kommune eier og drifter to haller. Disse hallene er brukt av skolene på dagtid og av idrettslag m.m. på kveldstid/helger. Begge hallene inneholder styrkerom.   

For informasjon om ledige halltider, se aktivitetskalder haller. 

Informasjon og priser om leie av hallene finner du her.

Informasjon om bruk og priser styrkerom finner du her.