Inntekts- og formuesskatten er feil


Hvis den fastsatte formues- og inntektsskatten er feil, må du kontakte Skattekontoret. Dette gjelder for eksempel feil

  • skatteklasse
  • inntekt
  • formue
  • fradrag
  • beregning av skatter og avgifter

Sjekk om du selv kan endre formues- og inntektsskatten eller om du må sende inn klage til Skattekontoret.

Forskuddstrekket/forskuddsskatten er feil


Hvis skatteavregningen er feil, må du kontakte Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor. Det gjelder hvis:

  • beløpene for innbetalt forskuddstrekk (skatt som arbeidsgiver har trukket) og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver
  • innbetalt tilleggsforskudd ikke fremgår av skatteoppgjøret
  • det er foretatt motregning som du mener er feil
  • rentene på skatteoppgjøret er feil

Klage på manglende forskuddstrekk


Hvis forskuddstrekket (skatt som arbeidsgiver har trukket), ikke er kommet med på skattemeldingen/skatteoppgjøret, må du klage på avregningen.

Klagefristen er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret. Kemneren i Sør-Gudbrandsdal behandler avregningsklager for skattytere som er skattepliktige til Nord-Fron, Gausdal, Øyer og Lillehammer.

Klage på manglende forskuddstrekk må dokumenteres med kopi av lønnsslipp.