Flerkulturelt råd
03.06.2020 kl. 14:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 03.06.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 03.06.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 03.06.2020
ÅRSMELDING 2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2020 MØTE I FLERKULTURELT RÅD 03.06.2020 Vis