Formannskapet
18.01.2022 kl. 10:15 - 12:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.01.2022
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.01.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.01.2022
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.01.2022
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.01.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 DISPONERING AV NÆRINGSFONDET Vis (1) Vis
2/2022 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis Vis (2)
3/2022 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis Vis (2)
4/2022 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FLEKSIFJØS FOR SMÅBRUKERE Vis (2) Vis Vis (1)
5/2022 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (2) Vis Vis (1)
6/2022 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (2) Vis Vis (1)
7/2022 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022 Vis (2) Vis
8/2022 HØRING: EVENTUELL OPPDELING AV INNLANDET FYLKESKOMMUNE Vis (1) Vis
9/2022 KS - DEBATTHEFTE 2022: INNSPILL TIL MANDATET FOR LØNNS- OG AVTALEFORHANDLINGER MM Vis (2) Vis
10/2022 REFERATER - FSK 18.01.2022 Vis (2) Vis
11/2022 STATUS OG ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER Vis (2) Vis Vis (3)