Formannskapet
18.01.2022 kl. 10:15 - 12:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.01.2022
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.01.2022
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.01.2022
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.01.2022
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.01.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 Ikon for filtype pdfDISPONERING AV NÆRINGSFONDET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
2/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
3/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
4/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FLEKSIFJØS FOR SMÅBRUKERE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
5/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2022 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
7/2022 Ikon for filtype pdfBOSETTING AV FLYKTNINGER 2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
8/2022 Ikon for filtype pdfHØRING: EVENTUELL OPPDELING AV INNLANDET FYLKESKOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
9/2022 Ikon for filtype pdfKS - DEBATTHEFTE 2022: INNSPILL TIL MANDATET FOR LØNNS- OG AVTALEFORHANDLINGER MM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
10/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - FSK 18.01.2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
11/2022 Ikon for filtype pdfSTATUS OG ORGANISERING AV ENTRÉ ØYER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)