Kommunestyret
03.09.2020 kl. 08:30 - 16:00
Tingberg - samfunnssalen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.09.2020
FOLKEVALGTPROGRAM 2019 - 2023 ØYER KOMMUNE 3. SEPTEMBER 2020
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.09.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.09.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.09.2020
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.09.2020
FOLKEVALGTPROGRAM 2019 - 2023 ØYER KOMMUNE 3.SEPTEMBER 2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
50/2020 NY VURDERING AV VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING/RIVING OG ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR OG TVANGSMULKT - GBNR 103/17 Vis (25) Vis
51/2020 KULTURSKOLEN: KLAGER PÅ FAKTURA FOR VÅRHALVÅRET Vis (2) Vis
52/2020 AVVISNING AV KLAGE PÅ VEDTAK Vis (3) Vis
53/2020 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. (REGIONAL PLAN, DISPENSASJON M.M.) Vis (4) Vis
54/2020 DELTAGELSE I AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN Vis (1) Vis Vis (1)
55/2020 BEREDSKAPSPLAN 2020-2023 Vis (1) Vis Vis (1)
56/2020 G/BNR 53/16 HUNNBERGSLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON Vis (1) Vis Vis (1)
57/2020 FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - VALG AV LEDER OG NESTLEDER Vis (1) Vis Vis (3)
58/2020 VALG AV RÅDGIVENDE ORGAN I STEDSNAVNSAKER FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis Vis (2)
59/2020 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024 Vis Vis (1)
60/2020 REFERATER - KST 27.08.2020 Vis (7) Vis
61/2020 RETNINGSLINJER FOR FJERNMØTER I ØYER KOMMUNE Vis