Plan- og miljøutvalget
15.06.2021 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.06.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.06.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON - AVSLAG - GBNR 13/2 - SAKSNR. 20/3986 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
62/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - DISPENSASJON / BYGGESAK - GBNR 10/82 Vis (11) Ikon for filtype pdfVis
63/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON - TAKTEKKING - GBNR 17/171 - MÅSABERGVEGEN 111 - SAK 21/460 Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
64/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA STULEN SØNDRE/GJERDE, GBNR4/83 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
65/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 57/1 KVAM - SØKNAD OM FRADELING AV 50 DAA SOM TILLEGGSAREAL TIL FJØSTOMTA G/BNR 57/12 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
66/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 57/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - DEL AV KVAM Ikon for filtype pdfVis
67/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - RÅDYR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
68/2021 GBNR 59/1 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON ETTER § 9 FJERDELEDD  (Unntatt offentlighet Ofl §13)
69/2021 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - MUSDALSÆTER HØGSVEA - PLANID 201711 Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
70/2021 Ikon for filtype pdfUBA - OFFENTLIG ETTERSYN - MUSDALSÆTER HØGSVEA 201711 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
71/2021 Ikon for filtype pdfOFFENTLIG ETTERSYN - STORSTEINSLIA - PLANID 201408 Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
72/2021 Ikon for filtype pdfOFFENTLIG ETTERSYN - BJØRGESÆTRA - PLANID 201501 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
73/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 155/1/573 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KP AREALDEL FOR AVVIKENDE TAKVINKEL - TILBYGG FRITIDSBOLIG MINDRE ENN 50M2 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
74/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 80/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN FOR BYGGETILTAK I LNF Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
75/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - OPPRUSTNING ROGNHAUGVEGEN Ikon for filtype pdfVis
76/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV BYGGEMATERIALER, VERKTØY OG AVFALL Ikon for filtype pdfVis
77/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT I FORBINDELSE MED RESTAURERING Ikon for filtype pdfVis
78/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV MATERIALER/VERKTØY - HYTTE PÅ NERÅSTA Ikon for filtype pdfVis
79/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV VEDLIKEHOLDSMATERIELL, OVN, VED OG BRENSEL Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
80/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - KJØRING AV VED - REINSVATNET Ikon for filtype pdfVis
81/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED RESTAURERING - HORNSJØ SØKER REIDUN SYNNØVE BRUSTUEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
82/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 155/1 - OPPRUSTING AV ROGNHAUGVEGEN Vis (11) Ikon for filtype pdfVis
83/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.06.2021 Vis (12) Ikon for filtype pdfVis
84/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA HAFJELL PANORAMA / HENSYNSSONE FLOM - GBNR 11/119 - FRITIDSBOLIG Vis (13) Ikon for filtype pdfVis
85/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - UTNYTTELSESGRAD FOR LSB - GBNR 138/57 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis