Plan- og miljøutvalget
15.09.2020 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.09.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.09.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
86/2020 Ikon for filtype pdfPLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
87/2020 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
88/2020 Ikon for filtype pdfHØRING - GANG- OG SYKKELVEG FV. 2522 FRA MÅKERUDGUTUA TIL ENSBY - PLANID 202001 Vis (18) Ikon for filtype pdfVis
89/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON BYGGEGRENSE - GBNR 13/5/5/0 - PÅBYGG HYTTE - SØRLIA 20A Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
90/2020 Ikon for filtype pdfHØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM BYGGESAK OG BYGGTEKNISK FORSKRIFT Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
91/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND - GBNR 155/62 - FRITIDSBOLIG - MØNE- OG GESIMSHØYDE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
92/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SJØSÆTRA/BAKKESÆTRA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
93/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.09.2020 Vis (8) Ikon for filtype pdfVis