Plan- og miljøutvalget
16.03.2021 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.03.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.03.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.03.2021
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.03.2021
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2021 MUSDALSÆTER HØGSVEA - 201711 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (9) Vis (2)
26/2021 PLAN ID 353 - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - BÅDSTØSVINGEN Vis (7) Vis
27/2021 DISPENSASJON - GBNR 12/28 - RIVING/OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - NYE VILKÅR Vis (2) Vis Vis (1)
28/2021 DISPENSASJON - GBNR 13/2 - BYGGING AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82 Vis (6) Vis
29/2021 DISPENSASJON - FASADEENDRING - GBNR 26/91 Vis (4) Vis
30/2021 SLUTTBEHANDLING - UBA HØGHAUGEN ØVRE Vis (3) Vis Vis (4)
31/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SØKER: STEIN ERIK BLOMBERG Vis (1) Vis
32/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
33/2021 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER FRA GAMMELSKOLLA TIL NYSKOLLA Vis (1) Vis
34/2021 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV BAGASJE FRA ØVRE ÅSTBRU TIL HYNNA Vis
35/2021 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEl I UTMARK OG VASSDRAG - ØYERFJELLET Vis (1) Vis
36/2021 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.03.2021 Vis (5) Vis
37/2021 PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING Vis (5) Vis
38/2021 DISPENSASJON - RIVING/OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - GBNR 5/40 Vis (2) Vis