Plan- og miljøutvalget
16.03.2021 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.03.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.03.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.03.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.03.2021
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.03.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2021 Ikon for filtype pdfMUSDALSÆTER HØGSVEA - 201711 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (9) Vis (2)
26/2021 Ikon for filtype pdfPLAN ID 353 - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - BÅDSTØSVINGEN Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
27/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - GBNR 12/28 - RIVING/OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - NYE VILKÅR Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
28/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - GBNR 13/2 - BYGGING AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
29/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - FASADEENDRING - GBNR 26/91 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
30/2021 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - UBA HØGHAUGEN ØVRE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
31/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SØKER: STEIN ERIK BLOMBERG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
32/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
33/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER FRA GAMMELSKOLLA TIL NYSKOLLA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
34/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV BAGASJE FRA ØVRE ÅSTBRU TIL HYNNA Ikon for filtype pdfVis
35/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEl I UTMARK OG VASSDRAG - ØYERFJELLET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
36/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.03.2021 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
37/2021 Ikon for filtype pdfPLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
38/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - RIVING/OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - GBNR 5/40 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis