Planutvalget
21.03.2017 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 21.03.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 21.03.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 21.03.2017
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 21.03.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2017 PLANID 153B - LISETRA 2 - NEDLEGGELSE AV MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK Vis
21/2017 PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5 Vis (8) Vis Vis (4)
22/2017 GBNR 101/3 - DISPENSSJON - FRA INF TIL BOLIGFORMÅL - UTVIDELSE AV HUNDBERGSLIA HYTTEOMÅRDE BF-6 Vis (3) Vis
23/2017 GBNR 37/1-15 - FRADELING AV TUNET PÅ GARDEN, OMDISPONERING TIL BOLIG, FRADELING AV SÆTER- OMDISP - VEDUM NORDISTUEN (EKRE) Vis (5) Vis
24/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV VARER OG BAGASJE FRA ØVRE ÅSTBRU TIL HYNNA Vis
25/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV OVN, VED OG MATERIELL FOR Å HEVE TAKET PÅ HYTTA VED ØVRE ÅSTA. Vis
26/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV MATERIELL OG BRENSEL Vis
27/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV VARER FRA ØVRE ÅSTBRU TIL HYNNA SETER Vis
28/2017 REFERATER Vis (3) Vis
29/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV VARER FRA GAMMELSKOLLA TIL NYSKOLLA. Vis
30/2017 SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER FOR TRANSPORT AV VED TILJAKTHYTTE VED ELDÅTJØRNA Vis