Tjenesteutvalget
18.05.2021 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - samfunnssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I TJENESTEUTVALGET DEN 18.05.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I TJENESTEUTVALGET DEN 18.05.2021
Ikon for filtype pdfVEDTEKTER ØKB

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
10/2021 Ikon for filtype pdfTJENESTEUTVALGET 18.05.2021 - SAKSLISTE Ikon for filtype pdfVis