Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings og bevegelseshemmede, og er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Tildeling til omsorgsbolig skal være et ledd i å tildele tjenester på laveste effektive omsorgsnivå. Det er ikke omsorgstjenester tilknyttet boligen, men beboere kan få tildelt pleie og omsorgetjenester på linje med andre hjemmeboende.