Etter det regionale ungdomssamarbeidet for Lillehammerregionen ble avviklet i 2021, er deler av midlene overført til en tilskuddordning for barn og unge i Øyer. Ungdomsrådet har fått til oppgave å forvalte tilskuddordningen og det er blitt utarbeidet kriterier for tildeling av midler. Kriteriene finner du her.

Det benyttes eget søknadsskjema som skal benyttes og den årlige bevilgningen er på kr 30.000. Søknadsskjema finner du her

Søknad sendes:
Øyer kommune – Ungdomsrådet
Tjenesteenhet Kultur og fellestjenester
Postboks 4
2637 Øyer
postmottak@oyer.kommune.no

Søknadene vil bli behandlet fortløpende på nærmeste ungdomsrådsmøte.