Er iPadene sikret med nettverksfilter?

For de minste elevene - elevene på 1.-3. trinn er det lagt inn et nettverksfilter for å hindre uønsket innhold fra internett i å dukke opp på skolens iPad. Et filter vil aldri gi 100% beskyttelse, men vil gi en stor grad av beskyttelse. De større elevene har ikke noe nettverksfilter. Årsaken til dette er at nettverksfiltre også kan begrense tilgang til nettsider som ikke har noe uheldig innhold. Samtidig skal elevene kontinuerlig lære om nettvett og hvordan man skal håndtere de store informasjonsmengdene som ligger tilgjengelig.

Kan foresatte legge inn nettverksfiltre?

Skolenes iPader har aktivert nettverksfilter for elever på 1.-3. trinn. Det er mulig å legge til filter på enkeltenheter også etter disse tre årene. Dette kan også gjøres på private iPhones og iPads.

Slik gjør du det:

1. Gå inn på innstillinger

2. Gå inn på Generelt og Restriksjoner

3. Klikk "Aktiver restriksjoner" og lag en kode

4. Gå ned til "Nettsteder" og velg "begrens innhold for voksne"

Viktig: Dere må ikke legge inn aldersgrense på apper. Da vil noen av appene vi bruker i skolen slutte å fungere.

Jeg har glemt koden min!

Hvsi du har glemt koden på iPaden eller koden for å endre restriksjoner, kan IT-ansvarlig på skolen din slette koden.

Dette forutsetter at iPaden er på nett. Det er dessverre ofte ikke tilfellet etter at iPaden har blitt restartet.

Dersom iPaden ikke får koblet seg til nett, eller den er blitt deaktivert, må IKT-ansvarlig på skolen nullstille den for deg. Da vil alt innhold på iPaden bli slettet. Skolens apper vil automatisk dukke opp igjen. Har du kjøpt apper i Appstore selv, kan disse installeres på nytt uten at man må betale på nytt for dem.

Vi anbefaler at elever lagrer alt innhold de ønsker å ta vare på i skyen på OneDrive. Alle elever har mulighet til å lagre 1 TB data der, og kontoen vil følge eleven helt til den går ut av 10. trinn eller flytter ut av kommunen.

Trenger eleven Apple-ID?

Nei. Eleven trenger i utgangspunktet ikke sin egen Apple-ID. Alle skolens apper vil fungere fint uten Apple-ID.

Det er likevel noen fordeler med Apple-ID.

1. Eleven kan laste ned egne apper fra Appstore

2. Bilder og en del apper kan automatisk få sikkerhetskopiert innholdet til iCloud.

Selv om iCloud kan brukes til sikkerhetskopi, har den en begrensning på 5GB. Det fylles fort opp. Vi anbefaler derfor at elevene bruker OneDrive til å lagre ting de ønsker å beholde. OneDrivekontoen gir 1TB gratis lagring for elevene, og kontoen følger eleven ut 10. trinn eller til eleven flytter ut av kommunen.

Hva er OneDrive og FEIDE?

Elevene har tilgang på Office 365. Det innebærer at de kan ha full Officepakke både på telefon, nettbrett, PC og MAC, så lenge de er elever i Øyer Kommune. OneDrive er en del av Office 365, og gir mulighet for skylagring av store mengder data. Vi anbefaler at elever lagrer ting de vil ta vare på i skoleløpet på OneDrive.

Innlogging til OneDrive skjer med elevens e-postadresse. Den er vanligvis på formen fornavn.mellomnavn.etternavn@dig3.no. Passordet er det samme som eleven bruker på FEIDE.

FEIDE er en felles elektronisk ID for elever og lærere, og brukes i de fleste kommuner i Norge. Elevene logger inn i FEIDE med sitt brukernavn og FEIDE-passord. Ta kontakt med skolen hvis du ikke husker ditt brukernavn eller passord.

Se forøvrig skoleportalen for Dig3-samarbeidet (Gausdal, Lillehammer og Øyer).