Velkommen til SFO i Øyer Kommune!

På SFO, som i skolen ellers, har elevene rett til et trygt og godt miljø. De skal føle seg ivaretatt, føle seg trygge og oppleve mestring. Vi gir tilbud om lek, aktiviteter og sosialt samvær med jevnaldrende, med mulighet for fysisk utfoldelse, kreativitet, læring og utvikling.

Skolefritidsordningen i Øyer er knyttet til våre to barneskoler, Aurvoll og Solvang

Det er vedtatt nye plass-størrelser og betalingssatser 1.8.2022. De er som følger:

100% (5 dager i uka)

2 830

80% (4 dager i uka)

2 550

60% (3 dager i uka)

2 000

40% (2 dager i uka)

1 420

20% (1 dag i uka)

870

Kun morgen – SFO

770

 

 

Dagsats

195

Morgen-SFO kan benyttes fritt, uavhengig av plass-størrelse.

Det er viktig at oppholdstid legges inn slik at vi alltid vet når barna skal på SFO og ca tidspunkt de blir hentet.       

Det betales for 10 måneder i året. Ferie SFO kommer i tillegg med en dagsats på kr. 195. (Samme sats både for enkeltdager gjennom skoleåret og for ferie SFO).