Tildelingsenheten i Øyer kommune er kommunens koordinerende enhet. 

Har du behov for informasjon om eller ønsker koordinator, individuell plan eller barnekoordinator, ta kontakt på telefon 94 80 09 36. 

Se også tildelingskriteriene for mer informasjon.