Formannskapet
15.09.2020 kl. 09:00 - 13:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.09.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.09.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
101/2020 Ikon for filtype pdfTILSKUDD FRA EKSTRAORDINÆRT COVID-19 NÆRINGSFOND Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
102/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - STØTTE TIL KJØP AV DRIVHUS TIL ØKOLOGISK GRØNNSAKSPRODUKSJON Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
103/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - OPPSTART AV LAGER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
104/2020 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2020 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
105/2020 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING AV PLANFORSLAG E6 STORHOVE - ØYER Vis (43) Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
106/2020 Ikon for filtype pdfKLIMAGASSREGNSKAP 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
107/2020 Ikon for filtype pdfSALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.10.2020 - 30.09.2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
108/2020 Ikon for filtype pdfTV-AKSJON 2020 - OPPFORDRING TIL BIDRAG Ikon for filtype pdfVis
109/2020 Ikon for filtype pdfETABLERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
110/2020 Ikon for filtype pdfHASTESAKER I FORMANNSKAPET 15.09.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 Ikon for filtype pdfVis
111/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - FSK 15.09.2020 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis