Formannskapet
15.09.2020 kl. 09:00 - 13:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.09.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.09.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
101/2020 TILSKUDD FRA EKSTRAORDINÆRT COVID-19 NÆRINGSFOND Vis (2) Vis
102/2020 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - STØTTE TIL KJØP AV DRIVHUS TIL ØKOLOGISK GRØNNSAKSPRODUKSJON Vis (1) Vis
103/2020 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - OPPSTART AV LAGER Vis (1) Vis
104/2020 ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2020 Vis (4) Vis
105/2020 SLUTTBEHANDLING AV PLANFORSLAG E6 STORHOVE - ØYER Vis (43) Vis Vis (8)
106/2020 KLIMAGASSREGNSKAP 2020 Vis (2) Vis
107/2020 SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER FOR PERIODEN 01.10.2020 - 30.09.2024 Vis (1) Vis
108/2020 TV-AKSJON 2020 - OPPFORDRING TIL BIDRAG Vis
109/2020 ETABLERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE Vis (2) Vis
110/2020 HASTESAKER I FORMANNSKAPET 15.09.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 Vis
111/2020 REFERATER - FSK 15.09.2020 Vis (3) Vis