Formannskapet
15.12.2020 kl. 11:00 - 13:00
Elektronisk møte via Teams

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.12.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.12.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.12.2020